Χορηγοί Σεμιναρίου

Η Ατζέντα του σεμιναρίου αποτελείται από 6 ενότητες  :

09:45 – 10.00 : Προσελευση – Εγγραφή

 

10.00 – 11.00 : Τι ειναι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ΓΚΠΔ (GDPR)

11.00 – 12.00 : Πως θα επηρεάσει την καθημερινή λειτουργία του καταστήματος σας


12.00 – 12.15 : Coffeebreak

 

12.15 – 13.00 : Παρουσίαση του πρόσθετου GDPR για CS-Cart

13.00 – 13.30 : Μελλοντικές προσθήκες και βελτιώσεις του CS-Cart GDP

13.30 – 14.30 : Πoιές αλλαγές πρέπει να κάνετε στο κατάστημά σας

14.30 – 15.00 : Συμπεράσματα – Ερωτησεις

15:00 Τελος Σεμιναριου