Χορηγοί Σεμιναρίου

Η Ατζέντα του σεμιναρίου CS-Cart goes Remarketing αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες  :


15.45 – 16.00 : Προσελευση – Welcome Coffee

 

16.00 – 16.15 : Τι είναι το Retargeting.biz

16.15 – 17.00 : Πως θα αυξήσετε πωλήσεις στο καταστημά σας

17.00 – 17.45 : Βέλτιστες Πρακτικές για CS-Cart με το Retargeting

17.45 – 18.00 : Παρουσίαση Νέας Έκδοσης CS-Cart 4.11.1

 

18.00 : Τέλος Σεμιναρίου